Bc. Roman POLEHLA

Diplomová práce

Práce s klienty s kumulovaným sociálně deviantním chováním v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Working with clients with cumulative socially deviant behavior in The Low-threshold facility for children and youth
Anotace:
Tématem práce je vysoký výskyt projevů sociální deviace u dětí a mládeže v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Otázkou sociálního pracovníka je, jak se k tomuto jevu postavit a jak s ním profesionálně pracovat. Cílem práce je zjistit, zda a jak korelují dopady nepříznivých sociálních situací uživatelů s jejich projevy sociálně deviantního chování. Obecnou hypotézou práce je: Je vztah mezi zaznamenanými …více
Abstract:
The topic of the thesis is a high occurrence of manifestations of social deviation in children and youth in the Low-threshold facility for children and youth. The question of a social worker is how to deal with this phenomenon and how to work with it professionally. The aim of this work is to find out whether and how the impacts of unfavorable social situations of users and their manifestations of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLEHLA, Roman. Práce s klienty s kumulovaným sociálně deviantním chováním v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií