Leona Bezstarostiová

Diplomová práce

Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních

Personnel Standards of Quality in Social Services in selected facilities
Anotace:
Diplomová práce s názvem Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních se ve své teoretické části zabývá popisem Standardů kvality sociálních služeb s důrazem na standardy personální a dále řízením lidských zdrojů v kontextu těchto standardů. V praktické části je vymezen cíl práce a jeho dílčí cíle, na které navazují čtyři výzkumné otázky. K zodpovězení výzkumných otázek je …více
Abstract:
The Diploma thesis is called Personnel Standards of Quality in Social Services in selected facilities. Theoretical part of the Diploma thesis deals with Standards of Quality in Social Services with emphasis on Personnel Standards and with Human Resource Management in Social services in context of these Standards. Practical part of the Diploma thesis defines the objective of the Diploma thesis and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Jaroslava Sedláková
  • Oponent: Věra Křížová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68954