Aleš BEJVL

Bakalářská práce

Trojrozměrná dokumentace mohylového pohřebiště

Three-dimensional documentation of burial mound cemetery
Anotace:
Práce je zaměřena na metody dokumentace mohylových pohřebišť. Jsou zde popsány metody prostorové dokumentace, jejich principy, aplikace v archeologii, výhody, nevýhody a limity. Součástí práce je aplikace plošné nivelace pomocí totální stanice na vybrané mohylové pohřebiště.
Abstract:
The thesis is focuses on the methods of documentation burial mound cemetery. There are described methods of spatial documentation, their principles, application in archeology, advantages, disadvantages and limitations. Part of the thesis is surface leveling applications using a total station to the selected burial mound cemetery.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 39293

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEJVL, Aleš. Trojrozměrná dokumentace mohylového pohřebiště. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie