Theses 

Aplikační rámec pro správu herního serveru simulátoru Live for Speed – Martin Janota

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Martin Janota

Bakalářská práce

Aplikační rámec pro správu herního serveru simulátoru Live for Speed

.NET Framework for Live for Speed Game

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením knihovny tříd pro zpracování statistik získaných ze hry Live for Speed. Live for Speed je závodní hra, která je určena především pro více hráčů. Jejím hlavním úkolem je umožnit hráčům, pokud možno, co nejvěrněji simulovat řízení závodních aut. V této hře je možno jezdit se závodními auty na různých typech tratí. Hráči jezdí rychlá kola a zaznamenávají se jejich časy. Vzhledem k velkému počtu různých kombinací aut a tratí je, ale nutno tato data zachovávat, protože uživatel si nemůže tolik různých časů zapamatovat. K tomuto slouží hlavní server hry, který všechny tyto informace ukládá a poté je schopen tato data uživatelům, po zadání určitého dotazu, zprostředkovat. Cílem práce je tedy vytvořit knihovnu, která bude zprostředkovávat komunikaci mezi uživatelem a hlavním serverem.

Abstract: This bachelor work deal with creation of class library for processing statistics obtained from Live for Speed game. Live for Speed is racing game that is designed primarily for multiplayer. Its main task is to allow gamers as close as possible to simulate the driving of racing cars. In this game there is possible to drive racing cars on different type of tracks. Players run fast laps and their times are recorded. Due to large number of the different combinations of cars and tracks is needed to save these data because of user can’t remember so many different times. For this is the main server of game which saves whole this information and then is able to mediate these data to users after entered of query. The aim of the work is therefore to create a library that will mediate communication between the user and the main server.

Klíčová slova: Live for Speed, XML, server, statistiky

Keywords: Live for Speed, XML, server, statistics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Kocyan
  • Oponent: Ľuboš Chupáč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz