Theses 

Edukace žáků s těžkým kombinovaným postižením v rehabilitační třídě ZŠ speciální NONA v Novém Městě nad Metují – Radka Miltová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radka Miltová

Diplomová práce

Edukace žáků s těžkým kombinovaným postižením v rehabilitační třídě ZŠ speciální NONA v Novém Městě nad Metují

Education of students with severe multiple disabilities in rehabilitation NONA special primary school class in Nove Mesto nad Metují

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou edukace žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciální. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku jedinců s kombinovaným postižením, na přiblížení specifiky této skupiny postižených, na současný výchovně vzdělávací systém a speciální přístupy a metody vhodné při práci s těmito jedinci. Praktická část charakterizuje vybranou základní školu speciální a jednu z jejích rehabilitačních tříd. Přibližuje podmínky, formy a metody edukace žáků s kombinovaným postižením v této škole a třídě. Na základě zpracovaných kazuistik hodnotí míru rozvoje žáků s kombinovaným postižením vzdělávaných ve vybrané rehabilitační třídě. Použité metody: studium a analýza dokumentace, analýza produktů žáků rehabilitační třídy, pozorování, rozhovor, případové studie.

Klíčová slova: edukace, základní škola speciální, postižení kombinované, třída rehabilitační, individuální výchovně vzdělávací plán

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: Simona Schmiedová
  • Oponent: Jana Dlouhá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz