Bc. Anna Laslettová

Diplomová práce

Inclusion and Individual Education Plan from English Teachers’ Perspective

Inclusion and Individual Education Plan from English Teachers’ Perspective
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá situací učitelů anglického jazyka v prostředí společného vzdělávání na školách hlavního vzdělávacího proudu. Teoretická část upřesňuje termíny jako je inkluze, integrace, individuální vzdělávací plán a žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se zaměřuje na význam výuky cizích jazyků pro tyto žáky a upřesňuje způsoby, které mají učitelům pomoci ve výuce těchto …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the situation of English language teachers in inclusive education in mainstream schools. The theoretical part specifies terms such as inclusion, integration, individual education plan, and a pupil with special educational needs. It also focuses on the importance of teaching foreign languages to these pupils and specifies ways to help teachers teach these pupils. The practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta