Bc. Kateřina Nešporová

Bakalářská práce

Konzumace online sexuálních materiálů u adolescentních dívek

The consummation of online sexual materials at adolescent girls
Anotace:
Práce se zabývá konzumací online sexuálních materiálů u dívek v adolescenci a začleňováním zhlédnutých materiálů do repertoárů jejich sexuálního chování. Autorka na začátku nastiňuje problematiku snadného přístupu k online pornografii a aspekty sexuality adolescentů. Práce je zaměřená na adolescentní dívky. Výzkumu se zúčastnilo 15 dívek ve věku 14-18 let, které mají zkušenosti se sledováním online …více
Abstract:
The work treats of consummation of on-line sexual material by adolescent girls and incorporation of viewed materials to the repertoire of their sexual behaviour. In the beginning the author sketch question of easy attitude to on-line pornography and aspect of adolescent sexuality. The work is aimed to adolescent girls. The research includes interviews with 15 girls in the age between 14 and 18 years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií