Theses 

Spotřebitelské smlouvy uzavírané mimo provozovnu – Mgr. Martin Hout

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Martin Hout

Rigorózní práce

Spotřebitelské smlouvy uzavírané mimo provozovnu

Consumer contracts negotiated away from business premises

Anotace: Rigorózní práce se zabývá problematikou spotřebitelských smluv uzavíraných mimo provozovnu, a to samozřejmě nejen v souvislosti s minulou, současnou a budoucí právní úpravou na území ČR, nýbrž i v souvislosti s právem EU a dalších členských států. Celkově se práce snaží identifikovat slabiny současné právní úpravy v dané oblasti, nastínit jejich řešení a v neposlední řadě také ověřit, zda nová směrnice o právech spotřebitelů a nový občanský zákoník přinesou žádoucí změny.

Abstract: The thesis deals with consumer contracts negotiated away from business premises, of course, not only in connection with the past, the present and the future law in the Czech Republic, but even in connection with the law of European Union and other member states.In general, the thesis tries to identify weak points of present law in this sphere, to suggest improvements and, last but not least, to verify whether the new Directive on consumer´s rights and new Civil Code will bring the changes needed.

Klíčová slova: spotřebitel, smlouva, obchodní prostory, odstoupení od smlouvy, směrnice, občanský zákoník, consumer, contract, business premises, withdrawal from a contract, directive, civil code

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2012
  • Oponent: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz