Theses 

Teaching Children with Specific Learning Differences – Bc. Markéta Plocková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Plocková

Diplomová práce

Teaching Children with Specific Learning Differences

Teaching Children with Specific Learning Differences

Anotace: Diplomová práce se zabývá individuální výukou angličtiny u dětí se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní školy. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o specifických poruchách učení ve vztahu k výuce angličtiny jako cizího jazyka a specifických rysech výuky u žáků třetího až pátého ročníku základní školy. Práce dále uvádí přehled stylů a strategií učení a na závěr teoretické části zmiňuje vybrané charakteristiky individuální výuky. Praktická část popisuje výzkum založený na spolupráci se třemi žáky se specifickými poruchami učení, kteří se zúčastňovali pravidelné individuální výuky jednou týdně. Cílem výzkumu bylo zhodnotit dopad této výuky na jazykový vývoj žáků, jejich kompetence k učení, využití strategií učení a jejich přístup ke studiu angličtiny a učení obecně.

Abstract: This diploma thesis focuses on teaching primary school pupils with specific learning differences in one-to-one classes of English. The theoretical part outlines the relevant theoretical findings concerning specific learning differences in connection to teaching English as a foreign language, general characteristics of teaching young learners and one-to-one teaching and a review of learning styles and learning strategies. The research presented in the practical part involved a continuous cooperation with three learners with specific learning differences who attended individual lessons of English every week. The aim of the research was to evaluate the impact of the lessons in terms of the pupils’ language development, learning competency, language learner strategy use, and their approach to studying English and studying in general.

Keywords: teaching English, specific learning differences, primary school pupils, learning styles, learning strategies, one-to-one teaching, learning competency, approach to learning, výuka angličtiny, specifické poruchy učení, žáci prvního stupně základní školy, styly učení, strategie učení, individuální výuka, kompetence k učení, postoj k učení

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz