Bc. Markéta Plocková

Diplomová práce

Teaching Children with Specific Learning Differences

Teaching Children with Specific Learning Differences
Anotace:
Diplomová práce se zabývá individuální výukou angličtiny u dětí se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní školy. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o specifických poruchách učení ve vztahu k výuce angličtiny jako cizího jazyka a specifických rysech výuky u žáků třetího až pátého ročníku základní školy. Práce dále uvádí přehled stylů a strategií učení a na závěr teoretické …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on teaching primary school pupils with specific learning differences in one-to-one classes of English. The theoretical part outlines the relevant theoretical findings concerning specific learning differences in connection to teaching English as a foreign language, general characteristics of teaching young learners and one-to-one teaching and a review of learning styles and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta