Mgr. Michaela Přindišová

Diplomová práce

Pojetí smrti u žáků prvního stupně základní školy

The conception of death of primary school pupils
Anotace:
Diplomová práce „Pojetí smrti u žáků prvního stupně základní školy“ se zabývá představami žáků školního věku o smrti. Teoretická část se zaměřuje na vývoj dítěte a vytváření jeho prekoncepcí. Uvádí možnosti diagnostiky prekoncepcí žáků. Pomocí mnohých studií a výzkumných činností popisuje historii bádání, která byla provedena v této oblasti. Zaměřuje se na faktory ovlivňující dětské prekoncepce smrti …více
Abstract:
Diploma thesis "The conceptions of death of primary school pupils" deals with conceptions of primary school children. Theoretical part is focused on how child's development affects the process of creating the conceptions. It shows many diagnostics of these conceptions. Through many different studies it summarizes the research that has been done since. It is also focused on factors (such as age, cognitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy