Radek Jedlička

Bakalářská práce

Analýza nákladů účetní firmy

Cost analysis of accounting company
Anotace:
Analýza nákladů účetní firmy Práce se zabývá analýzou nákladů účetní firmy. Teoretická část se zabývá náklady ve finančním a manažerském účetnictví. V analytické části provádím analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztrát a srovnání dvou provozoven. Na základě výsledků z analýzy jsou navrženy doporučení ke snížení nákladů podniku.
Abstract:
Cost analysis of accounting company My theses focuses on a cost analysis of a selected accountant company. Theoretical part deals with financial and managerial accounting costs. An analytical part follows up an analysis of a balance-sheet and an income statement as well as the comparison of two parlours. As a result I design recommendations to lower the costs of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Jana Češková, BA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING