Bc. Dominik Frýbort

Diplomová práce

Needs Analysis, Its Implementation and Effectiveness in an EFL Online Course: A Case Study

Needs Analysis, Its Implementation and Effectiveness in an EFL Online Course: A Case Study
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou potřeb ve výuce jazyků a zkoumá dospělého studenta, který navštěvuje kurz angličtiny. Studie nejprve popisuje, co je to jazyková potřeba, poté popisuje proces analýzy potřeb, včetně metodologie a požadovaného sběru dat. Následující kapitola zkoumá dospělé studenty a faktory, jako je věk studentů, motivace k učení a úzkost, které mohou ovlivnit proces učení. Práce …více
Abstract:
This diploma thesis covers needs analysis in language learning and examines an adult learner who attends an English language course. The study first depicts what a language need is, then describes the process of needs analysis, including methodol-ogies and required data collection. The following chapter examines adult learners and factors such as the learners’ age, motivation for learning, and anxiety …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy