Bc. Iva Kolouchová

Diplomová práce

Stylové normy související s kompozicí odborného textu - na vzorku vybraných diplomových prací

Stylistic norms relating to structure of scholarly texts (an analysis based on selected B.A. and M.A. thesis)
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá žánrem diplomové práce, který lze mimo jiné zařadit také k odbornému funkčnímu stylu. Předmětem této práce je pokusit se analyzovat konkrétní jednotky vybraného materiálu, a to z hlediska jejich kompozice, a zjistit, do jaké míry autoři diplomových prací dodržují kritéria kladená na výstavbu těchto specifických komunikátů. V první fázi výzkumu jsme …více
Abstract:
The presented M. A. thesis deals with genre of thesis which inter alia may be also included into academic style. The subject of this thesis is to try to analyse the specific units of selected material in viewpoint of their structure and find out the extent to which writers of theses meet the criteria required for the construction of these specific texts. In the first part of the research we focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta