Bc. Varvara Šatunova

Diplomová práce

Když rudí kovbojové bojují za nový řád: „Eastern“ – žánr jako procesuální jev v kinematografii prizmatem wittgensteinovského konceptu rodových podobností

When Red Cowboys Fight for New Order: „Eastern“ – Genre as Processual Phenomenon in Cinema seen by Wittgensteinian Family Resemblance Concept
Anotace:
Filmové žánry jsou na jedné straně často vnímány jako jasné, pevně stanovené kategorie, avšak na straně druhé jsou žánry velmi nejednoznačné a vyslovit jejich přesnou definici je komplikovaný proces. O to víc se taková definice stává neuchopitelnou, kdy narážíme na velmi odlišná pojetí žánrové tvorby i různé definice žánrů při výzkumu kinematografií odlišných kultur. Tato diplomová práce si klade za …více
Abstract:
On the one hand film genres are frequently perceived as clear and firmly determined categories, but on the other hand genres they are extremely ambiguous and articulating their exact definition is highly complicated process. Moreover, such definitions become inapplicable when we come across different approaches to genre cinema when exploring cinemas of various cultural environments. This master thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta