Bc. Denisa Straková

Bachelor's thesis

Metódy rozvoja komunikačných schopností u detí s poruchami autistického spektra

Methods of communication skills development in children with autism spectrum disorder
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematic of autism spectrum disorder and possibility of communication skills development using alternative and augmentative communications methods. The main goal is to analyze the communication skills development and alternative and augmentative communications methods used for development. The theoretical section describes the autism and methods of alternative …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou porúch autistického spektra a možnosťami rozvoja komunikačných schopností s využitím metód alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. Hlavným cieľom práce je analyzovať vývin komunikačných schopností a metód alternatívnej a augmentatívnej komunikácie využívaných pri ich rozvoji. Teoretická časť práce popisuje problematiku autizmu a metód alternatívnej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta