Bc. Kristina Psotová

Bakalářská práce

Continuity in teaching English to children from an English kindergarten transitioning into a primary school

Continuity in teaching English to children from an English kindergarten transitioning into a primary school
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjištění, zda existuje návaznost ve výuce anglického jazyka u dětí, které přechází ze soukromé anglické mateřské školy do školy státní a dále pak pozorování těchto dětí a jejich rozvoje v anglickém jazyce. Bakalářské práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá akvizicí anglického jazyka v anglické školce a také …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find out whether there is a continuity in teaching English language to children from an English kindergarten transitioning into primary schools and also to closely monitor the progress the children make. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with the process of English acquisition in an English kindergarten …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta