Bc. Tereza Vodičková

Diplomová práce

Emoce žáků mladšího školního věku

The emotions of primary school students
Anotace:
Studie je zaměřena na emoční prožívání školní docházky žáků mladšího školního věku a věnuje se vlivu vazeb v kolektivu školní třídy na toto prožívání. Poskytuje přehled obsahů nejčastěji prožívaných pozitivních i negativních emocí, předkládá jejich kategorizaci a rozdíly v emočním prožívání mezi pohlavími i jednotlivými ročníky. Výzkumu se účastnilo 241 žáků 2. – 5. tříd ze čtyř základních škol. Data …více
Abstract:
This study is focused on the emotional experiences of primary school students during school attendance and it deals with the effects that social bonds between the class collective have on these experiences. It gives an overview of the most common positive and negative emotions that are experienced, presents their categorization and the differences in emotional experiences between genders and individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta