Theses 

Analýza a komparace knihoven vybraných soukromých a veřejných vysokých škol – Mgr. Michal Škop

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Michal Škop

Bakalářská práce

Analýza a komparace knihoven vybraných soukromých a veřejných vysokých škol

Analytical and comparative study of libraries at selected private and public universities

Anotace: Diplomová práce „Analýza a komparace knihoven vybraných soukromých a veřejných vysokých škol“ se zaměřuje na zjištění oblastí, ve kterých se pozorované knihovny výrazně odlišují. První část práce přináší obecný přehled o současné situaci vysokoškolských knihoven v České republice. Tyto kapitoly pojednávají o funkcích a posláních vysokoškolských knihoven, legislativních předpisech upravující jejich činnost a organizacích, ve kterých se mohou sdružovat. Jádrem práce je druhá část, ve které jsou prezentovány výsledky provedeného výzkumu. Pro výzkum byly vybráni čtyři respondenti – dva od každého z výše uvedených typů knihoven. Výzkum byl veden formou dotazníkového řízení a je zaměřen na následující oblasti: služby, knihovní fond, odbornost zaměstnanců, elektronické informační zdroje a technické vybavení knihoven.

Abstract: The diploma thesis „Analytical and comparative study of libraries at selected private and public universities“ focuses on identification of areas in which the observed libraries differ most. The first part of the work gives a general overview of the current situation in Czech university libraries. These chapters cover the role of university libraries and the legislature that governs their activities. The second, most important part, presents the results of the research study. Data used in the study, come from four libraries belonging to both of the above mentioned library types. The study used questionnaires and focused on the following areas: services, book collections, employee professional expertise, electronic information sources and library equipment.

Klíčová slova: vysokoškolské knihovny, veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, Česká republika, výzkum, knihovnické a informační služby, knihovní fondy, zaměstnanci knihoven, elektronické informační zdroje, počítačové vybavení, academic libraries, public universities, private univesities, Czech Republic, research, information services, library collections, library personnel, electronic resources, library computerization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Adéla Dilhofová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz