Bc. Kristýna Krakešová

Diplomová práce

Regionální operační program Jihovýchod jako nástroj podpory rozvoje regionu

Southeast Regional Operational Program as a tool for promoting regional development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou Regionálního operačního programu Jihovýchod v období let 2007 – 2012 jako nástroje podpory regionu. První část je zaměřena na charakteristiku politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která s tématem diplomové práce úzce souvisí. Poté je charakterizován region soudržnosti NUTS II Jihovýchod a regionální operační program k němu se vztahující. Druhá …více
Abstract:
This diploma thesis analyses Regional Operational Program South-East in 2007–2012 as a tool for promoting regional development. The first part of the thesis focuses on the characteristic of the Economic and Social Cohesion Policy in the EU as this is closely connected to the topic of the present thesis. Further to this, the characteristics of the South-East NUTS II Cohesion Region follow as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta