Bc. Nikola Maráková

Diplomová práce

Hodnocení a financování vědy a výzkumu na vysokých školách v ČR a jeho vliv na kvalitu

Evaluation and funding of university research in the Czech Republic and its impact on quality
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of research and develompent in the Czech Republic, focusing on higher education institutions. The work highlights the shortcomings of the former methodology of research and development evaluation and evaluates the benefits of the new methodology. The partial aim of the thesis is also to analyze the results of the pilot evaluation with Methodology 2017+, focusing …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá hodnotením vedy a výskumu v Českej republike, so zameraním na vysoké školy. Práca poukazuje na nedostatky bývalej metodiky hodnotenia vedy a výskumu a vyhodnocuje prínosy novej metodiky. Čiastočným cieľom práce je tiež analýza výsledkov pilotného hodnotenia Metodikou 2017+ so zameraním na výsledky Masarykovej univerzity. Súčasťou práce sú odporučenia pre zlepšenie slabých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta