Bc. Jaroslav Biolek

Diplomová práce

Suburbanizační trendy v největších městech Olomouckého kraje

Suburbanization trends in the most populated cities of the Olomouc region
Anotace:
Hlavním cílem této práce je analýza procesu suburbanizace největších měst Olomouckého kraje (Olomouc, Přerov, Prostějov a Šumperk). Existuje řada podobností, ale také odlišností v nastartování, intenzitě a rozsahu suburbanizace jednotlivých měst. Proto jsou využity všechny dostupné prostředky (rešerše literatury, analýza dat, dotazníkové šetření, fotodokumentace) k dosažení komplexní analýzy suburbanizace …více
Abstract:
The main point of this thesis is the analysis of process residential suburbanization of the most populated cities of the Olomouc region (Olomouc, Přerov, Prostějov and Šumperk). There are similarities, but also differences in startup, intensity and extension of the suburbanization of each city. That is why all available resources (literature research, analysis of dates, questionnaires, photodocumentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta