Bc. Denisa Hrančíková

Bakalářská práce

Globální migrace - Arabské jaro a dopady migrace na vybrané státy Evropy

Global migration - Arab Spring and the impacts of migration on selected European countries
Anotace:
Tato práce se zabývá postupným vývojem Arabského jara vybraných zemí severní Afriky a Blízkého východu. Detailně mapuje průběh revolucí, jejich výsledek a následný vývoj až po současnost. V neposlední řadě se práce zabývá migrací a migrační krizí do Evropy související s revolucemi Arabského jara a porevolučním dění v jednotlivých státech. Práce mapuje dopady migrace na vybrané státy Evropy z pohledu …více
Abstract:
This work deals with the gradual development of the Arab Spring in selected countries of North Africa and the Middle East. It maps in detail the course of revolutions, their result and subsequent development up to the present. In the last analysis of work taking into account migration and the migration crisis in Europe, it is related to the revolutions of the Arab Spring and the post-revolutionary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.