Theses 

The role of Small and Medium Business Enterprise in the socio-economic development of Mongolia – Ariunzaya Tsevelnyam

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ariunzaya Tsevelnyam

Bakalářská práce

The role of Small and Medium Business Enterprise in the socio-economic development of Mongolia

Role malých a středních podniku v socioekonomickém rozvoji Mongolska

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je zkoumat současnou situaci malých a středních podniků v Mongolsku a určit jeho roli v socio-ekonomické oblasti země. Tato studie se zaměřuje na možné strategie udržitelného rozvoje tohoto pilíře v dlouhodobém horizontu. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku malých a středních podniků v rozvinutých i rozvojových zemích a jejich státní politiky vůči rozvoji malých a středních podniků. Ke zpracování tématu, byl přijat kvalitativní přístup v praktické části práce. Dotazníky byly zavedeny mezi malými a středními podniky v Ulánbátaru a na základě obdržených odpovědi, analýza dat byla provedena ke stanovení hlavních problémů malých a středních podniků, kterým čelí dnes a dopad státních programů k rozvoji tohoto sektoru v Mongolsku. V závěru jsou výsledky prezentovány a vyhodnocovány. Na závěru studie doporučuje vládě a komerčním bankám, aby zlepšili konektivitu projektů financovaných z dárcovských zemí a snižovat zbytečné náklady spojené s překrýváním projektů.

Abstract: The main aim of this bachelor thesis is to research the current situation of SMEs in Mongolia and determine its role in socioeconomic sphere of the country. Additionally, this study will be focusing on the possible strategies of sustainable development of this pillar in a long-term. Theoretical part of the study contains characteristics of SMEs in both developed and developing countries and their state policies towards development of SMEs sector. To tackle the topic, a qualitative approach was adopted in the practical part of the study. Questionnaires were introduced among SMEs in Ulaanbaatar and based on the responses received; analysis of the data was done to determine the main challenges SMEs are facing today and impact of state supported programs for SMEs in Mongolia. Results are presented and evaluated in the conclusions and recommendations.The study concludes with recommendations for policy makers and commercial banks to improve the connectivity of projects funded by donor countries and reduce unnecessary costs by eliminating overlapping state supported programs.

Klíčová slova: Střední, Podniky, Malé, Mongolsko

Keywords: Small, Medium, Enterprises, Mongolia

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/57728 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz