Bc. Anna Králová

Diplomová práce

Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky

Evaluation of the company financial position and performance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS for SMEs
Anotace:
Tématem diplomové práce Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky je zhodnocení finanční pozice a výkonnosti vybraného podniku pomocí ukazatelů finanční analýzy před a po konverzi na IFRS pro malé a střední podniky. V teoretické části je popsána harmonizace účetnictví v EU, způsoby oceňovaní a vykazování vybraných položek účetní …více
Abstract:
Theme of the submitted thesis Evaluation of the company financial position and performance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS for SMEs is evaluation of the financial position and performance of particular company using financial analysis indicators before and after the conversion to IFRS for SMEs. In the theoretical part there are described the accounting harmonization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta