Ing. Barbora Leskovjanová

Bakalářská práce

Vedoucí sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015

Head of the Section Marketing of the 25th International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015
Anotace:
Dokumentace absolventského výkonu: Vedoucí sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015
Abstract:
Documentation of graduate performance:Head of the Section Marketing of the 25th International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ytwg6/