Marek Hebelka

Bakalářská práce

Vedoucí sekce Média v rámci 30. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

The Head of The Media Section in frame of 30th The International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER
Anotace:
Projektová dokumentace absolventského výkonu zaznamenává průběh vedení sekce Média z pohledu studenta 3. ročníku oboru Divadelního manažerství se zaměřením na produkční management, v rámci organizační struktury 30. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Dokumentace popisuje jednotlivé činnosti a výstupy sekce, které jsou doplněné o zhodnocení. Současně popisuje i události …více
Abstract:
The project documentation of the graduate performance records the course of the Media Section from the perspective of the third-year student of Theatre Management focusing on production management, as part of the organization of the 30th The International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER. The documentation describes the particular activities and outputs of the section, which are supplemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Dědová
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/hg23d/