Bc. Gabriela Musilová

Master's thesis

Říční doprava v České republice

River transport in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce řeší problematiku říční dopravy České republiky. Zabývá se historií vodní dopravy až po její současnost, infrastrukturou dopravy a zejména ekonomickým a ekologickým vyhodnocením. Dále se zaměřuje na projekt vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. Oproti silniční a železniční dopravě je ta říční nejšetrnější k životnímu prostředí, nejbezpečnější a v přepravě na delší vzdálenosti i nejlevější …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of river transport Czech Republic. It deals with the history of water transport to the present, extends it to transport infrastructure and in particular the economic and environmental evaluation. It also focuses on project water corridor Danube - Oder - Elbe. Compared to road and rail transport is the river the most environmentally friendly, the safest and transport …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Mgr. Jiří Amler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní