Theses 

Říční doprava v České republice – Bc. Gabriela Musilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Gabriela Musilová

Diplomová práce

Říční doprava v České republice

River transport in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce řeší problematiku říční dopravy České republiky. Zabývá se historií vodní dopravy až po její současnost, infrastrukturou dopravy a zejména ekonomickým a ekologickým vyhodnocením. Dále se zaměřuje na projekt vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. Oproti silniční a železniční dopravě je ta říční nejšetrnější k životnímu prostředí, nejbezpečnější a v přepravě na delší vzdálenosti i nejlevější. Situace na českých tocích je neuspokojivá. Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii bez přímého přístupu k moři, protože má špatnou splavnost labsko-vltavské vodní cesty. Tato práce analyzuje současnou situaci v říční dopravě na území České republiky a navrhuje možná opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků.

Abstract: This thesis deals with the issue of river transport Czech Republic. It deals with the history of water transport to the present, extends it to transport infrastructure and in particular the economic and environmental evaluation. It also focuses on project water corridor Danube - Oder - Elbe. Compared to road and rail transport is the river the most environmentally friendly, the safest and transport over long distances is cheaper. The situation in the Czech rivers is unsatisfactory. Czech Republic is the only country in the European Union without direct access to the sea, because the poor navigability of the Elbe-Vltava waterway. This thesis analyzes the current situation of water transport in the Czech Republic and suggests possible measures to increase the competitiveness of Czech companies.

Klíčová slova: Historie říční dopravy, vodní infrastruktura, vodní koridor Dunaj – Odra – Labe, ekologie, ekonomie, analýza říční dopravy, history of river transport, water infrastructure, water corridor Danube – Oder – Elbe, ecology, economics, analysis of the river transport.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:55, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz