Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

Dezinfekce z pohledu sestry a studenta ZSF

Desinfection from the view of a nurse and student from the Faculty of Health and Social Studies.
Anotace:
Pojem dezinfekce je velice obsáhlý. Dezinfekce není jen souborem opatření, která vedou k zneškodňování vegetativních forem mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vjímavé osobě. Nýbrž má svou hlubokou historii, je dezinfekčním prostředkem i procesem zároveň, denně je prováděna všemi zdravotnickými pracovníky, souvisí s přenosem …více
Anotace:
o současnost. Odhalit oblasti úskalí, které souvisí s dezinfekcí a při dodržování dezinfekce zdravotníky a studenty. Během posledních uplynulých 14ti let došlo hned ke třem změnám v legislativě. Potýkali jsme se s vyhláškami č. 440/2000 Sb., vyhláškou č.195/2005, vyhláška č. 306/2012 Sb. Největším problémem se tedy stalo vyhledávání a srovnání nově publikovaných zdrojů.
Abstract:
The term disinfection is very general. Disinfection is not just a set of measures leading to destruction of vegetative microorganism forms by physical or chemical or combined procedures that should interrupt the transmission from the source to a susceptible person. It has its deep history, it is a disinfection tool and a process at the same time, it is performed every day by all healthcare workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jitka Tamáš Otásková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Dagmar. Dezinfekce z pohledu sestry a studenta ZSF. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0beyan 0beyan/2
5. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.