Bc. Štěpánka Bittnerová

Diplomová práce

Studium plazmových polymerů cyklopropylaminu a jejich stability během sterilizace a dezinfekce

Study of cyclopropylamine plasma polymers and their stability during disinfection and sterilization
Anotace:
Současný vývoj plazmové polymerace ve vysokofrekvenčním doutnavém kapacitně vázaném výboji umožňuje přípravu biokompatibilních povrchů, které mají velký potenciál pro využití v biochemii, buněčné biologii a medicíně. Mezi biokompatibilní materiály patří také tenké vrstvy obsahující aminoskupiny, vyrobené ze směsi par cyklopropylaminu a argonu. Změnou parametrů plazmové polymerace (dodávaný výkon, střída …více
Abstract:
The present investigation of a plasma polymerization in radiofrequency glow capacitively coupled discharge allows a preparation of biocompatible surfaces that have a great potential for application in biochemistry, cell biology and medicine. Amine-containing thin films prepared from cyclopropylamine vapors mixed with argon belong to the group of biocompatible materials. Changes of parameters of plasma …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika plazmatu