Theses 

Projekty rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou – poválečná obnova uhelných dolů – Karolína Hilbert

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karolína Hilbert

Bakalářská práce

Projekty rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou – poválečná obnova uhelných dolů

Cooperation on Development Projects between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina - Post-war Restoration of Coal Mining

Anotace: AnotaceV předložené práci je zpracován přehled projektů rozvojové spolupráce mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou. V první části je zpracována rozvojová pomoc z pohledu do historie, motivace a priority České republiky v rámci rozvojové spolupráce. V druhé části jsou představeny rozvojové cíle a principy, sektory rozvojové spolupráce, zákony a předpisy stanovené pro rozvojovou spolupráci. Dále politická, sociální a hospodářská situace v Bosně a Hercegovině. Ve třetí části je popsána samotná poválečná obnova bosensko-hercegovských dolů a jejich stručná charakteristika. Ve čtvrté části je zpracováno hodnocení evaluační komise, použité metody a doporučení komise. Na závěr jsou uvedeny připravované projekty a přínos rozvojové spolupráce mezi oběma zeměmi.

Abstract: This dissertation contains an overview of development projects for cooperation between Czech Republic and Bosnia and Herzegovina. The first part deals with the history of this development cooperation, motivation and priorities of Czech Republic. The next chapter shows all goal settings, principles, segments of cooperation, legislation and regulations assigned. Furthermore, it shows the political, social and economic situation of Bosnia and Herzegovina. The third part describes the post-war renewal of the coal mines in Bosnia and Herzegovina and their brief characterization. The fourth section reviews the rating of the evaluation commission, methods used and its recommendations. In conclusion, the work presents the projects in progress and the contribution of this partnership between both countries.

Keywords: projekty rozvojové spolupráce, poválečná obnova, Bosna a Hercegovina, projects for development cooperation, post-war renewal, Bosnia and Herzegovina

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jaroslav Dvořáček
  • Oponent: Tadeusz Gwózdz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz