Mgr. Sabina Spáčilová

Bakalářská práce

Obraz Bosny a Hercegoviny a její společnosti za rakousko-uherského období v české cestopisné a vzpomínkové literatuře

The Picture of Bosnia and Herzegovina and Its Society at the Austrian-Hungarian Era in Czech Travelogues and Memoires
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Obraz Bosny a Hercegoviny a její společnosti za rakousko-uherského období v české cestopisné a vzpomínkové literatuře. Zaměřuji se především na to, jak čeští cestopisci vnímali etnicky a konfesionálně promísenou bosenskou společnost, místní zvyky a odlišnosti. Zachycuji rovněž obraz místní přírody, měst a komunikací, to však pouze okrajově.
Abstract:
The topic of my thesis is The Picture of Bosnia and Herzegovina and Its Society at the Austrian-Hungarian Era in Czech Travelogues and Memoires. I focus primarily on the authors’ depiction and evaluation of ethnically and religiously heterogeneous society, local customs, and the differences between them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta