Mgr. Hana Kuřítková

Bakalářská práce

Geografické vzdělávání podporované novými informačními technologiemi

Geographical education supported by new information technologies
Anotace:
Tato bakalářská práce obsahuje pracovní návod na výrobu tří rozličných hodin zeměpisu na interaktivní tabuli pomocí softwaru Smart Notebook. Vypracované hodiny jsou přiloženy na CD. Práce zároveň seznamuje i s interaktivní tabulí Smart Board. V závěru jsou uvedeny poznatky z praxe, další pomůcky pro interaktivní výuku a výhled do budoucnosti v používání tohoto softwaru.
Abstract:
This B.A. Major thesis contains instruction for production three various lessons of Geography for using Smart Notebook software on interactive whiteboard. Created lessons are applied on CD. The thesis informs about the interactive whiteboard Smart Board, too. Finally, in thesis are mentioned information from praxis, another tools for interactive education and future prognose of using this software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání