Bc. Natálie Jurmanová

Bakalářská práce

Aplikace pro tablety pro výuku zeměpisu

Apps for tablets in teaching Geography
Anotace:
Bakalářská práce na téma Aplikace pro tablety pro výuku zeměpisu se zabývá aplikacemi, které neslouží primárně ke vzdělávacímu účelu a jež mnoho lidí denně používá. Tato práce navrhuje způsoby využití těchto aplikací ve výuce zeměpisu. Teoretická část nejprve představuje tablet a jeho historii, poté pojednává o principech integrace tabletů do výuky a o situaci jejich zavádění do vzdělávání v zahraničí …více
Abstract:
The bachelor thesis on Apps for tablets in teaching Geography deals with apps which don’t serve primarily for educational purpose and which a lot of people use every day. This work suggests ways of using these apps in Geography. The theoretic part introduces tablet and its history, then discuss principles of integration of tablets in teaching and the situation of their introduction abroad and in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy