Bc. Květoslava Velebová

Bakalářská práce

Násilí na ženách

Violence against women
Anotace:
Bakalářská práce ,,Násilí na ženách“ se, jak již sám název napovídá, zabývá problematikou násilí na ženách a to pokud možno komplexně. Práce obsahuje dvě části a to teoretickou a praktickou. První část práce, tedy teoretická, na základě studia dostupných publikovaných zdrojů rozebírá téma jednak historicky, a to už od doby kamenné, jednak jsou zde popsány formy násilí na ženách, a v neposlední řadě …více
Abstract:
The bachelor’s thesis ‘Violence on Women’ deals with the issue of violence on women in a broader context. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical ones. Based on the background readings of various resources, the first part provides basic information on violence on women starting from prehistorical periods of Stone Ages up to the current times, and, at the same time, analyzing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Barbora Javorová
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta