Bc. Martina Ambrozová

Diplomová práce

Upper Secondary School Students’ Perceptions about Learner Autonomy in Preparation for B2 First

Upper Secondary School Students’ Perceptions about Learner Autonomy in Preparation for B2 First
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá percepci autonomie a přesvědčení u studentů 4. ročníků gymnázií při přípravě na zkoušku B2 First (FCE) a staví na datech získaných od 61 studentů formou online dotazníku. Percepce autonomie i jejich přesvědčení je u studentů sledováno skrze pět proměnných, které byly určeny jako hlavní faktory ovlivňující autonomní chování u studentů. Autor dotváří kontext porovnáním výsledků …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on learners’ perceptions about autonomy and their beliefs at upper secondary school in preparation for B2 First. It builds upon data collected from 61 students through an online questionnaire. This thesis reports on learners’ perception of autonomy and their beliefs which were examined concerning five key variables implicated by previous SLA studies. To provide the full …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2023
  • Vedoucí: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta