Iva Kosková

Bakalářská práce

Perspektiva diverzifikace zdrojů zemního plynu v Evropské unii

The outlook on natural gas sources diversification in the European Union
Anotace:
Zemní plyn zaujímá v energetickém mixu Evropské unie nenahraditelné místo. Je však zapotřebí optimalizovat energetickou závislost EU na Ruské federaci, která je klíčovým dodavatelem této komodity pro evropský trh. Jednou z hlavních cest, jak snížit tuto závislost a zvýšit tak energetickou bezpečnost EU je diverzifikace zdrojů zemního plynu a jeho přepravních tras. Důležitou roli v diverzifikačním úsilí …více
Abstract:
Natural gas occupies an indispensable place in the European Union energy mix. Nevertheless it is important to optimize energy dependence of the EU on the Russian Federation, which is the key supplier of this commodity for the European market. One of the main ways how to decrease this dependence and consequently increase energy safety of the EU is the natural gas sources diversification and diversification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Barbora Vondrušková
  • Oponent: Ingeborg Němcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27317