Theses 

Perspektiva diverzifikace zdrojů zemního plynu v Evropské unii – Iva Kosková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iva Kosková

Bakalářská práce

Perspektiva diverzifikace zdrojů zemního plynu v Evropské unii

The outlook on natural gas sources diversification in the European Union

Anotace: Zemní plyn zaujímá v energetickém mixu Evropské unie nenahraditelné místo. Je však zapotřebí optimalizovat energetickou závislost EU na Ruské federaci, která je klíčovým dodavatelem této komodity pro evropský trh. Jednou z hlavních cest, jak snížit tuto závislost a zvýšit tak energetickou bezpečnost EU je diverzifikace zdrojů zemního plynu a jeho přepravních tras. Důležitou roli v diverzifikačním úsilí hraje kromě výstavby nových plynovodů také zkapalněný zemní plyn, který v současnosti vnáší na trh se zemním plynem nové principy. I přes to, že se mapa evropské plynové infrastruktury bude v budoucnu měnit, je třeba mít na paměti, že vztah interdependence mezi Ruskem a EU bude i nadále mít na energetickou politiku obou celků zásadní vliv.

Abstract: Natural gas occupies an indispensable place in the European Union energy mix. Nevertheless it is important to optimize energy dependence of the EU on the Russian Federation, which is the key supplier of this commodity for the European market. One of the main ways how to decrease this dependence and consequently increase energy safety of the EU is the natural gas sources diversification and diversification of its transport routes. The diversification effort includes not only the building of new gas pipelines but also a growing importance of the liquefied natural gas (LNG), which currently brings brand new principles to the natural gas market. Even though it is obvious that the map of the European natural gas infrastructure is going to change in the future, it is necessary to bear in mind that the interdependence between Russia and the EU is going to maintain a significant influence on the energy policy of both parties.

Klíčová slova: CNG, Nord Stream, diverzifikace, energetická závislost, zemní plyn, South Stream, Nabucco, LNG

Keywords: natural gas, CNG, LNG, Nord Stream, diversification, South Stream, Nabucco, energy dependence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Barbora Vondrušková
  • Oponent: Ingeborg Němcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27317

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz