Bc. Kateřina Fiedlerová

Bakalářská práce

Personální řízení v malé a střední firmě

Personal management in Small and Medium - sized Company
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku personálního řízení v malých a středních firmách v tuzemsku. Toto téma představuje významný přínos v současných i budoucích podnikatelských aktivitách podniku. Teoretická část se zabývá definováním pojmu personálního řízení jeho významem pro firmu, definuje a blíže popisuje pojmy, jako vytvoření pracovního místa, přes získání a výběr zaměstnanců, …více
Abstract:
In my bachelor thesis I focus on personnel management in small and medium-sized companies in the country. This topic is an important contribution to current and future business activities of the company. The theoretical part deals with the definition of the concept of personnel management its importance for the company defines and elaborates on concepts such as job creation, through the acquisition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní