Ing. Jan Vébr, DiS.

Bachelor's thesis

Aplikace metodiky Business Process Management v neziskové společnosti

Application of Business Process Management Methodics in the Nonprofit Organization
Anotácia:
Práce je zaměřena na procesní analýzu hlavních procesů vybrané neziskové organizace. Pomocí nástroje ATTIS 4 jsou tyto procesy zakresleny do procesní mapy včetně matice odpovědností k jednotlivým procesním krokům. Výsledky analýzy slouží jako základ pro optimalizaci procesů v neziskové organizaci. Popsané návrhy a přínosy by měly zjednodušit operativu, zrychlit komunikaci s klientem a zatraktivnit …viac
Abstract:
The bachelor theses is focused on process analysis of key processes of the selected non-profit organization. These processes are mapped by ATTIS 4 into process map including responsibility matrix of each of the individual process steps. The result of this analysis is applied as the basis for process optimization in a non-profit organization. Described suggestions and benefits should improve the operation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Loja-Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Organization and Management of small and medium sized firms