Ing. Jan Vébr, DiS.

Bachelor's thesis

Aplikace metodiky Business Process Management v neziskové společnosti

Application of Business Process Management Methodics in the Nonprofit Organization
Abstract:
Práce je zaměřena na procesní analýzu hlavních procesů vybrané neziskové organizace. Pomocí nástroje ATTIS 4 jsou tyto procesy zakresleny do procesní mapy včetně matice odpovědností k jednotlivým procesním krokům. Výsledky analýzy slouží jako základ pro optimalizaci procesů v neziskové organizaci. Popsané návrhy a přínosy by měly zjednodušit operativu, zrychlit komunikaci s klientem a zatraktivnit …more
Abstract:
The bachelor theses is focused on process analysis of key processes of the selected non-profit organization. These processes are mapped by ATTIS 4 into process map including responsibility matrix of each of the individual process steps. The result of this analysis is applied as the basis for process optimization in a non-profit organization. Described suggestions and benefits should improve the operation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Hana Loja-Doležalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Organization and Management of small and medium sized firms