Bc. Ekaterina Grebenkina

Bachelor's thesis

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics management system as a source of competitiveness
Abstract:
V první polovině práce prozkoumám pojem manažerská etika a její výhody a nevýhody. Pak zhodnotím celkový význam firemní eticky v práci konkrétního vybraného podniku a zjistím přinos etiky pro konkurenceschopnost firmy. V praktické části prozkoumám manažerskou etiku na příkladu konkrétního podniku (síť dětských obchodů s oděvy, obuví a hračkami). Následně ukážu zde význam určitého modelu chování manažerů …more
Abstract:
In the first half of the work I will explore the concept of business ethics and its advantages and disadvantages. Then evaluate the overall importance of corporate ethics in the work of the specific chosen company and see his contribution ethics for the company's competitiveness. In the practical part will examine the management ethics at the example of a particular company (network of children's shops …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2016
  • Supervisor: Ing. Šimon Mastný, MBA
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní