Bc. Rauan Nurbatyrov, BSBA

Bakalářská práce

Analysis of the Financial Statements in the CTP Investment s.r.o. and Their Impact on the Management of the Company

Analysis of the Financial Statements in the CTP Investment s.r.o. and Their Impact on the Management of the Company
Anotace:
The goal of this bachelor thesis is to analyze financial statements of the company and compare it with competitor’s. Also, reveal hidden financial problems which should be found with help of financial analysis. Comparing two companies will show normal values of the ratios in construction industry. One more important goal of the thesis is to define the position of company on the market and competitiveness …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyze financial statements of the company and compare it with competitor’s. Also, reveal hidden financial problems which should be found with help of financial analysis. Comparing two companies will show normal values of the ratios in construction industry. One more important goal of the thesis is to define the position of company on the market and competitiveness …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní