Bc. David Hejna

Bakalářská práce

Radiační ochrana pacientů a pracovníků se zdroji ionizujícího záření

Radiation protection for patients and workers with sources of ionising radiation
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu radiační ochrany pacientů a pracovníků se zdroji ionizujícího záření. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá charakteristikou ionizujícího záření se zaměřením na rentgenové záření, dozimetrií ionizujícího záření, principům radiační ochrany a způsobům radiační ochrany pracovníků a pacientů. Praktická část se věnuje ověření …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of radiation protection for patients and workers with sources of ionising radiation. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the characteristics of ionizing radiation focusing on X-ray, principles of radiation protection and methods of radiation protection for patients and workers. The practical part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Bc. Petr Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta