Bc. Jaroslava Hortová

Bakalářská práce

Vztahy v rodině s dítětem s mentálním postižením

Relations in the Family with a Child with Intellectual Disability
Anotace:
HORTOVÁ, J. Vztahy v rodině s dítětem s mentálním postižením Bakalářská práce, Brno: Masarykova univerzita, 2011. 60 s. Bakalářská práce má část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou mentální retardace, popisuje osobnost člověka s mentálním postižením a základní terminologii. Dále se věnuje rodině – rodiči a sourozenci dětí s postižením. Popisuje, jak se rodiče musí vyrovnat …více
Abstract:
HORTOVÁ, J. Relations in the Family with a Child with Intellectual Disability. Bachelors Work, Brno: Faculty of education MU, 2011. 60 s. This dissertation consists of a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the characteristics of mental retardation, it describes the personality of a person with intellectual disabilities and basic terminology. It also concerns families – parents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta