Bc. Alice Staňková

Bakalářská práce

Rozdíly v postojích studentů vysokých škol k dětem s poruchami chování a dětem s mentálním postižením

Differences in Attitudes of Unniversity Students to Children with Behavioral Disorders and Children with Intellectual Disabillities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na postoje studentů vysokých škol k dětem s poruchami chování a k dětem s mentálním postižením. Práce se ve své teoretické části zabývá vývojem dítěte, problematikou poruch chování a mentálního postižení a postoji k těmto dětem. Práce byla vypracována na podkladech odborných psychologických a pedagogických publikací, jež se touto problematikou zaobírají. V druhé, empirické …více
Abstract:
The topic of the Bachelor thesis is „Differences in Attitudes of University students to Children with Behavioral Disorders and with Children with Intellectual Disability“. The main focus of the theoretical part of the thesis is Children’s Developement, Behavioral Disorders and Mental Disability. The empirical part consists of methodological procedure and interpretation of research results. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta