Bc. Blanka Dragounová, DiS.

Bachelor's thesis

Vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu pro objekt občanské vybavenosti

Evaluation of geological engineering survey for the public building
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje zpracování inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu pro výstavbu objektu občanské vybavenosti. Byly zhodnoceny geologické, morfologické, hydrologické a hydrogeologické poměry zájmového území. Pro vypracování návrhu kombinace průzkumných prací bylo vycházeno z analýzy archivní dokumentace, situace a charakteru projektovaného objektu. Cílem bakalářské práce bylo získat …viac
Abstract:
The submitted Bachelor thesis processes engineering geological and geotechnical surveys for the purpose of construction of an object within public facilities. The thesis assesses geological, morphological, hydrological and hydrogeological conditions in the territory of interest. The proposal to combine exploratory works is elaborated based on an analysis of archival documents, situation and nature …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Drápalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta