Jaafar Mohammed

Disertační práce

Numerická analýza statického a dynamického zatížení na ostění tunelů

Numerical analysis of Static and Dynamic Response of Urban Tunnel Lining
Anotace:
Tunnels are one of the high-cost engineering structures, subjected to unexpected problems during the process of the construction, due to the geological conditions, construction technology, structure elements, etc. Previous researchers have addressed two main categories in regard to earthquake. Firstly, tunnel structures have a safer response to earthquake than surface structures (this does not include …více
Abstract:
Tunnels are one of the high-cost engineering structures, subjected to unexpected problems during the process of the construction, due to the geological conditions, construction technology, structure elements, etc. Previous researchers have addressed two main categories in regard to earthquake. Firstly, tunnel structures have a safer response to earthquake than surface structures (this does not include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2020
  • Vedoucí: Eva Hrubešová
  • Oponent: Karel Vojtasík, Jan Pruška, Alexandr Rozsypal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava