Bc. Markéta Netušilová

Diplomová práce

Politika zaměstnanosti a vybrané znevýhodněné skupiny

Labour market policy and selected handicapped group
Anotace:
Diplomová práce „Politika zaměstnanosti a vybrané znevýhodněné skupiny“ je zaměřena na problematiku (ne)zaměstnanosti na českém pracovním trhu a popisuje postavení vybraných skupin osob, jež jsou na tomto trhu znevýhodněny. Jedná se o tři skupiny: ženy, mladé osoby 15-24 let a osoby starší 50 let. První část charakterizuje trh práce a jeho segmentaci. Druhá část nastiňuje evropsý rámec. Třetí a čtvrtá …více
Abstract:
Graduation theses „Labour market policy and selected handicapped groups“ is focused on the topic of (un)employment rate in the Czech labour market and it is describing the position of selected groups which are disadvantaged on this labout market. We are refering about three groups women, young persons 15-24 and persons older than 50. First part describes our labour market and it is segmentation. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta