Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Doctoral thesis

Asymmetric Shocks and Structural Differences between the Czech Economy and the Euro Area

Asymmetric Shocks and Structural Differences between the Czech Economy and the Euro Area
Abstract:
V této práci zkoumám asymetrii šoků a strukturální rozdíly mezi českou ekonomikou a eurozónou. Za tímto účelem používám novokeynesiánský DSGE model dvou ekonomik, který odhaduji na datech české ekonomiky a eurozóny s využitím bayesiánských metod. V rámci tohoto modelu používám čtyři odlišné metody zkoumání asymetrie šoků a strukturálních rozdílů. První metoda je založena na porovnání posteriorních …more
Abstract:
In this thesis I examine asymmetry of shocks and structural differences between the Czech economy and the Euro Area. For this purpose I use New Keynesian DSGE model of two economies, which I estimate on the data of the Czech economy and the Euro Area using Bayesian techniques. I am using four different methods for analysis of asymmetry of shocks and structural differences in this model. The first method …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Václava Pánková, CSc., prof. Ing. RNDr. Jan Kodera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta