Nikola POLÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem.

Nursing care for hydrocephalic children.
Abstract:
Tato bakalářská práce s názvem "Ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem" pojednává o specifikách v ošetřování a náročnosti péče o tyto děti. Hydrocefalus je nadměrné hromadění mozkomíšního moku, které způsobuje rozšíření komorového systému mozku. Ke vzniku hydrocefalu dochází v důsledku nerovnováhy v produkci mozkomíšního moku, nebo také může hydrocefalus způsobovat překážka v přirozené cirkulaci …more
Abstract:
This bachelor thesis "nursing care for hydrocephalic children" deals with the specifics of nursing care and its difficulty. Hydrocephalus is an excessive accumulation of cerebrospinal fluid that causes the brain's ventricular system to expand.The formation of the hydrocephalus comes due to imbalance in cerebrospinal fluid production or hydrocephalus can cause obstruction in the natural circulation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÁKOVÁ, Nikola. Ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem.. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nursing

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 0dsp2h 0dsp2h/2
15. 8. 2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.